Real Stories

"Illum problemi xorta jitfaccaw, imma inhossni li l-kant itini dik it-triq fejn nista nizvoga u fl-istess hin nerga nikseb il-kunfidenza biex inkun nista naffaccja dawk il-problemi. "
"forsi ħafna jarawha bħala dizgrazzja pero jien ħarist lejha bħala avventura bħal kull avveniment li seħħ f`ħajti"
"Għamilt xahar sħieħ niġġieled mal-mewt fejn anke l-organi bdew jieqfu jiffunzjonaw. Imma irnexxieli nirbaħ il-battalja."